Undervisning i Miljø ministeriets TCO værktøjer

Vil du være ekspert i Miljøstyrelsens nye TCO-værktøjer, så læs videre her https://faba.dk/wp-content/uploads/2021/10/TCO-undervisning.pdf

Første undervisning har fundet sted – men du har fortsat muligheden. Der afholdes kursus igen den 23 november og den 30 november. Ligeså kan du finde materialet fra undervisningen her.https://faba.dk/wp-content/uploads/2021/11/Undervisning-TCO-vaerktoejer-Miljoestyrelsen-november-20212.pdf