Tekniske forkortelser

TCO: Total Cost of Ownership. TCO er et begreb der bruges til at se på de samlede omkostninger under produkt levetiden. Der er lavet excel værktøjer til belysning som benyttes til offentlig indkøb. TCO inkluderer indkøbspris, vedligehold, forbrug af el, samt miljø påvirkning pga CO2 udledning. Uddybning kan findes på følgende link: https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groenne-offentlige-myndigheder/groenne-indkoeb/totalomkostninger/

SCIP: SCIP er en Europæisk database, hvor der skal registreres varer der indeholder problematisk kemi. Indeholder blot en enkelt del af varen mere end 0,1% vægt af et kemisk stof fra Eu’s såkaldte kandidatliste, skal din virksomhed registrere varen og delkomponenter i SCIP databasen. Uddybning kan findes på følgende link: https://mst.dk/kemi/kemikalier/reach-og-clp/faa-overblik-over-reach/kandidatlisten/informationspligten/scip-databasen/

ENEC: European Norms Electrical Certification. ENECer et europæisk kvalitetsmærke for elektriske produkter, som viser, at de overholder de europæiske sikkerhedsstandarder. Man kan få en ENEC certificering af sine produkter på en godkendt certificeringsinstans.

CE: CE-mærket indikerer, at producenten garanterer at de relevante krav med hensyn til sundhed og sikkerhed, der forventes af et produkt, er opfyldt. CE mærket er obligatorisk på alle elektriske og elektroniske produkter, der tilbydes forbrugerne på de europæiske markeder.

DGNB: DGNB består af en række kriterier og underkriterier, der tilsammen bruges til at evaluere en bygning eller et byområde. DGNB bygger på FN’s definition af bæredygtighed. I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet.

EPD: Environmental Product Declaration. EPD er en miljøvaredeklaration, hvor det dokumenteres hvordan en byggevares miljømæssige egenskaber er. Uddybning kan findes på følgende link: https://www.epddanmark.dk

Funktions afprøvning: Bygningsreglementet stiller krav om funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer, herunder belysningsanlæg, inden ibrugtagning af bygningen. Der stilles krav til installationers ydeevne. Uddybning kan findes på følgende link: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/11/BRV/Funktionsafprovning

Eprel: European Product Registry for Energy Labelling. EPREL er en fælles Europæisk Database til registrering af energi mærke. Lyskilder og omgivende produkter er omfattet af lovgivning om energimærkning og ecodesign (mindstekrav til miljøvenligt design)Den 1. september 2021 skal øvrige oplysninger om lyskilden registreres i EPREL såsom indholdet af den tekniske dokumentation. Uddybning kan findes på følgende link: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energikrav/210517_vejledning_lyskilder.pdf

Eco design: Miljøvejligt design af energirelaterede produkter. Ecodesign sætter krav til produkters energieffektivitet, når de bringes i omsætning i EU. Produkter omfattet af reglerne skal overholde mindstekrav til energieffektivitet, krav vedrørende andre væsentlige miljøforhold samt eventuelt krav til funktion og kvalitet.

DPA: Dansk Producent Ansvar: Alle producenter og importører, der er omfattet af den europæiske miljølovgivning om producentansvar skal indberette markedsførte, indsamlede og miljøbehandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og/eller biler. Indberetningen sker til det nationale producentansvarsregister som i Danmark administreres af DPA – Dansk Producent Ansvar. På baggrund af de indberettede data, udarbejder DPA-System årligt bl.a. ”WEEE, Statistik”. Uddybning kan findes på følgende link: https://www.dpa-system.dk/da/DPA

WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment og vedrører lovgivningen om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr. WEEE-reglerne indebærer et producentansvar, som betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal organisere og finansiere tilbagetagning og miljøbehandling af elektronikaffald, samt indberette oplysninger til et producentregister. Uddybning kan findes på følgende link: https://www.dpa-system.dk/da/WEEE

El-Retur: Importører og producenter af el-produkter har ansvar for at genbruge, genanvende eller bortskaffe elektronikaffald miljøansvarligt. Den opgave varetager Elretur. Elretur er en privat non-profit organisation, hvis formål er at håndtere producentansvaret for udtjent elektronik og batterier på vegne af mere end 800 medlemmer. Elreturs medlemmer er producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr. Uddybning kan findes på følgende link: https://elretur.dk

Ved fortsat at bruge webstedet accepterer du brugen af cookies. mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk