Introduktion til FABA Light

FABA Light er elbranchens uafhængige program til belysningsberegning, som afspejler gældende lovgivning og normer.

FABA Light blev introduceret i 1999 og udsendes sammen med KL-databasen, som omfatter ca. 7.000 armaturer og ca. 2.000 lyskilder.

Fakta
– Fabrikantuafhængigt program.
– Udvikling i dialog med brugerne.
– Windowsbaseret med interaktiv 3D-grafik.
– Armatur- og lyskildedata hentes fra henholdsvis KL-data og L-databasen.
– Let placering af asymmetrisk lysende armaturer.
– Realistisk visualisering af belysningen.
– ISO-UGR-diagrammer med detaljeretinformation omkring blænding.
– Beregning ved stokastisk Monte Carlo simulering.
– Beregning og visualisering af dagslysbidrag.
– Beregning af energibesparelse ved dagslysstyring.

Programmet
FABA Light er et danskudviklet Windowsbaseret program skrevet i C++, der fremstår som en blanding af et tegneprogram og et mere generelt Windows-program.

Programmet er til brug for indendørs belysning og indeholder også et modul til beregning af park- og stibelysning og læner sig op af Dansk Standard 700 omkring “Kunstig belysning i arbejdslokaler” og CIE’s rapport nr. 117 for ubehagsblænding, UGR.

FABA Light er opdelt i to dele: En lysberegningsdel og en energiberegnings-

del. Beregning i kasseformede rum med symmetrisk placerede armaturer kan udføres hurtigt ved brug af Projekt Wizard’en, der trin for trin fører brugeren igennem de nødvendige inddata – fra start til en færdig beregning.

Mere komplicerede lokaler eller armaturophængninger udføres ved at bruge programmets hoveddel. Her kan geometrien ændres, og individuelle reflektanser fastsættes.

Armaturplaceringer kan udføres enkeltvis eller ved brug af et af de indbyggede armaturnet: Symmetrisk, rektangulært, cirkulært og stjerneformet. Placerede armaturer kan opdeles i grupper, som tændes og slukkes efter ønske. Flytning og drejning af armaturer sker ved brug af musen efter “drag and drop”-metoden, og “fortryd/gendan” er også indbygget.

Undervejs i projekteringen kan lokale og armaturplacering vises som en interaktiv 3D-skitse, hvor brugeren kan gå ind i lokalet og kigge sig omkring i hele rummet. For at lette drejning af armaturer, specielt placeringen af asymmetrisk lysende armaturer, indeholder programmet en interaktiv 3D-skitse med armaturplaceringen, hvor også lysfordelingen er illustreret som to snit:
0-180° henholdsvis 90-270°.

I FABA Light hentes både armatur- og lyskildedata fra færdige databaser dog med mulighed for, at brugeren selv kan indlæse et armatur eller en lyskilde. Armaturtyper bliver hentet fra KL-data-basen, der ud over lysfordelingen (i LTL-i-, Eulumdat/1- eller Eulumdat/2-format) også indeholder et produktbillede, en armaturskitse og et miljøfoto med armaturet – alle i farver. Lyskildetyper bliver hentet fra databasen L-data, som indeholder lyskilder fra forskellige fabrikanter.

Beregning
Alle flader beregnes som diffust reflekterende, men modulopbygning af programmet muliggør en senere udvidelse til mere rettede refleksioner, eksempelvis spejlende flader.

For at tilgodese vanskelige oplyssituationer med store armaturer monteret tæt på loftet eller meget smalstrålende armaturer som f.eks. 4/8° spredningsvinkel, opnås beregningsresultaterne ved stokastisk Monte Carlo-simulering. Her simuleres fotoner og deres bevægelse rundt i lokalet ved brug af en tilfældighedsgenerator.

Programmet simulerer fotoner, indtil et forudbestemt konvergenskriterium er opnået og er derfor ikke underlagt samme begrænsninger, som metoder baseret på linjeariseringer, hvor flader opdeles i et

antal trekanter/rektangler hver med et beregningspunkt i centrum. Trods det mere detaljerede beregningsprincip er beregningstiden for den anvendte Monte Carlo-metode ganske god.

Da belysningsanlæg med store oplysarmaturer er blevet hyppigt forekommende, tager beregningsrutinen også hensyn til skyggevirkningen fra armaturer, f.eks. absorberes en foton, når den rammer et armatur på dens vej gennem lokalet.

Præsentation af resultater
I FABA Light kan beregningsresultaterne findes som nøgletal, belysningsstyrker, konturdiagrammer (både som farvede linjer og som flader), samt bakkelandskab i 3D.

For at kunne bedømme hvorledes det færdige belysningsanlæg vil fremtræde i virkeligheden, har programmet også en interaktiv 3D-luminansbaseret visualisering. Her er der blevet lagt vægt på, hvordan øjet ser lokalet, fremfor hvad der bedst sælger belysningsanlægget.

Foruden nøgletal er det muligt at se såkaldte ISO-UGR-blændingsdiagrammer og bakkelandskaber. Dermed kan eventuelle blændingsproblemer bedømmes mere detaljeret.

FABA Light udvikles stadig

FABA Light er i konstant udvikling ud fra de krav og behov som brugerne stiller.

Ved de seneste opdateringer er der bl.a. følgende nyheder og faciliteter:

• Tilpasninger så FABA Light kan læse projektfilerne fra LysDiagnose version 1.2.

• Det er nu muligt at vælge, om beregningsresultaterne skal vurderes ud fra DS 700 og i givet fald, om overholdelse skal angives på skærm og i udskrift.

• Ved oprettelse af armaturtyper i FABA Light-programmet er det nu muligt at definere armaturtyper med fast lumenpakke. Dette er eksempelvis nyttigt for armaturer med LED-lyskilder, hvor lyskilden følger armaturet og ikke kan skiftes ved almindeligt brug.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk